اختلالات مادرزادی دستگاه تناسلی زنان

اختلالات مادرزادی دستگاه تناسلی زنان

اختلالات رحمی

اختلالات مادرزادی در قسمت دستگاه تناسلی زنان شامل فقدان یا رشد ناقص در ناحیه واژن یا مهبل ، سرویکس یا دهانه رحم و رحم و لوله ها ی ان است.انواع رحم بصورت تکشاخ یا یونی کورن ،دو شاخ یا بای کورن ، دیدلفیس یا رحم دوتایی و رحم سپتوم دار یا دیو اره دار و رحم هلالی یا ارکویت با شیوع متفاوت وجود دارد که پیش اگهی حاملگی انها فرق دارد .ادامه دارد …..