از بارداری در محل عمل سزارین قبلی چه میدانید؟

از بارداری در محل عمل سزارین قبلی چه میدانید؟

اسکار سزارین

اصطلاح CSP یا حاملگی در محل اسکار قبلی سزارین بدین معنی است که حاملگی در عضله رحم در جایگاه عمل سزارین نفوذ کرده است

شیوع ان یک در ۲۰۰۰ حاملگی است

هنوز این که علت ایجاد ان افزایش میزان سزارین است یا طریقه دوختن درز عمل سزارین است معلوم نیست .

علایم شایع درد و خونریزی است اما در ۴۰ درصد موارد هیچ علامت وجود ندارد و با سونوگرافی روتین مشخص شده است.

خط اول تشخیص استفاده از سونوگرافی واژینال یا داخل مهبلی است .البته گاه MRI کمک کننده است.

درمان بستگی به شرایط بیمار دارد. در صورت قصد عقیم سازی برداشتن رحم روش انتخابی است.انجام کورتاژ ، مصرف متوترکسات ، هیستروسکوپی روشهای دیگر درمانی است.