از مواد و داروهایی که اثرات منفی بر روی نطفه مردان دارند چه میدانید؟

از مواد و داروهایی که اثرات منفی بر روی نطفه مردان دارند چه میدانید؟

photo_2016-08-21_09-52-37

۱_ رژیم های غذایی مملو از سویا بر روی غلظت نطفه یا اسپرم ها تاثیر منفی دارد.

۲_ الکل بر روی تمام پارامتر های اسپرم از جمله تعدادو شکل و حرکت اثر بد میگذارد.

۳_ سیگار و تنباکو جویدنی تعداد و حرکت نطفه ها را کاهش میدهند.

۴_بزاق و مواد لوبریکانت و ژل و روغن زیتون بطور موضعی باعث کاهش حرکت اسپرم ها در واژن می شود.

۵_ ماری جوانا وکوکایین حرکت اسپرم را کم میکند

۶_ داروهای سولفاسالازین ، متوترکسات، نیترو فورانتیین، کلشیسین و کموتراپی ها تولید اسپرمها را کاهش میدهند.

۷_ مصرف تزریقی تستوسترون در باشگاه های بدن سازی تولید اسپرم را کاهش می دهند.

۸_ قرص های سایمتیدین و اسپیرینولاکتون اثرات ضد هورمونهای مردانه دارند.

۹_ داروهای قلبی الفا وبتا بلاکر وضد افسردگی ها و ضد تهوع متوکلوپرامید عملکرد دستگاه تناسلی را ضعیف میکند .