تست پاپ اسمیر

از تست پاپ اسمیر چه میدانید؟

تست پاپ اسمیر

این ازمایش در واقع یک تست اسکرینینگ یا پیدا کننده زنان مستعد به سرطان دهانه رحم در اینده می باشد.و میزان شیوع کانسر دهانه رحم را تا۸۰ درصد کاهش و مرگ و میر ان را تا ۷۰ درصد کم میکند

این تست در مورد همه زنان که فعالیت جنسی دارند از ۲۱ سال باید گرفته شود و تا ۲۹ سال هر دو سال در صورتی که از روش های جدید در محلول استفاده شود وسپس هر ۳سال یک بار .ودر صورتی که در ده سال اخر مشکل نباشد از ۷۰ سال به بعد نیاز نیست.

البته در افراد مبتلا به عفونت ایدز و کسانی که سیستم ایمنی پایین و یا سابقه از درگیری با موارد پیش زمینه سرطان رحم دارند فواصل انجام تست کوتاه تر و مدت بررسی طولانی تر است.

امروزه بررسی عفونت HPVبا تست پاپاسمیر برای تمام زنان بالای ۳۰سال انجام میشود.ودر صورت منفی بودن هر دو تست تست بعدی ۳سال بعد انجام میگیرد

بر حسب میزان ابنرمال بودن تست مراحل بعدی تشخیص و درمان شروع میشود که بیشتر موارد نیاز به دیدن دهانه رحم بوسیله کولپوسکوپ که یک نوع میکروسکوپ است و انجام نمونه برداری یا بیوپسی است.