تغییرات پوستی با حاملگی

تغییرات پوستی با حاملگی

تغییرات پوستی با حاملگی

تغییرات پوستی در دوران حاملگی شامل تیرگی پوست در ناحیه پستان ها بصورت هاله ونوک پر رنگ است.و غدد سباسه پستان بر روی هاله ان برجسته می شود .حجم سینه ها افزایش می یابد که البته میزان شیر وابسته به میزان غدد ونه اندازه پستانها می باشد.

بر روی شکم و کشاله ران ها و سینه ها در ماههای اخر حاملگی خطوط قرمز رنگ دیده می شود که به ان استریای حاملگی می گویند .رنگ ای خطوط با گذ شت حاملگی نقره ای رنگ می شود که نشانه زایمان های قبلی نیز است.و علت اصلی ان افزایش وزن است.

گاهی به علت فاصله گرفتن عضلات جدار قدام شکم با افزایش سن حاملگی فقط یک لایه پوست و فاشیا نازک روی رحم است که به ان دیاستازیس گویند و در صورت شدید بودن فتق شکمی بوجود می اید.

تغییرات رنگ علاوه بر پستان ها در ناحیه قدام شکم سبب خط سیا ه در وسط شکم شده وناحیه کشاله رانها و تناسلی تیره شده و بر روی صورت ماسک حاملگی بوجود می اید همه این تغییرات ناشی از اثرات هورمون های حاملگی استروژن و پروژسترون است وبا پایان یافتن حاملگی کاهش یا از بین میرود.

عروق و رگه های سطحی پوست متورم شده و حالت عنکبوت حاملگی ایجاد میکنند و گاهی خال های قرمز نیز روی پوست بعلت حاملگی پدید می اید که همه این تغییرات با ختم حاملگی ناپدید می شود.

قرمزی کف دستها نیز در طول حاملگی دیده میشود.