خطرات عفونت ادراری با حاملگی

خطرات عفونت ادراری با حاملگیعفونت ادراری

شایعترین عفونت های ادراری در طی حاملگی مربوط به عفونت قسمت تحتانی دستگاه ادراری است و بدون علامت است.و عوامل بیماریزا در ۹۰ درصد موارد همان باکتری های منطقه یعنی Ecoli است .

استاز ادرار و کم تحرکی در دستگاه ادراری ناشی از حاملگی و ریفلاکس یا برگشت ادرار از مثانه به بالا تر از عوامل مستعد کننده عفونت ادراری است

باکتری اوری بدون علامت یعنی فردبدون اینکه علایم بالینی داشته باشد عفونت ادراری داردو در ۵ تا ۶ در صد زنان حامله وجود دارد.و علت نگرانی از ان گسترش عفونت به قسمت های بالاتر و کلیه هاست .

سابقه زایمان بالا و نژاد و وضیعت اجتماعی و اقتصادی . ابتلا به کم خونی داسی شکل و دیابت از موارد مستعد کننده است.

تشخیص با همان ازمایش اول برای مراجعه و تشکیل پرونده مامایی معلوم میشودو وجود ۱۰۰۰۰۰ باکتری در یک میلی لیتر ادرار نشانه عفونت است.البته مقادیر کمتر در حاملگی منجر به عفونت کلیوی شده است و ان موارد نیز درمان میکنند.

انجام کشت ادرار با توجه شیوع کم لازم نیست وبا تست لکوسیت استراز و یا نیتریت که با دیپ استیک انجام میگیرد برای تشخیص کافی است. اما جاهایی که شیوع بیشتر است کشت ادرار انجام میگیرد .

در حاملگی علاوه بر احتمال عفونت بالا رونده ریسک زایمان زود رس تولد نوزادان با وزن کم بیشتر است .وباید توجه خاص به درمان بشود

در درمان نیاز به تعیین حساسیت انتی بیوتیکی نیست و از نیترافورانتیین ۱۰۰ میلیگرم هر شب برای ۱۰ روز استفاده میشود ود ر موارد عود درمان طولانی تر میشود و اگر عفونت پایدارو متناوب است تا پایان حاملگی شب یک قرص فوق مصرف میشود.