روش های نوین لاپاروسکوپی،جراحی رباتیک

روش های نوین لاپاروسکوپی ، جراحی رباتیک

لاپاروسکوپی

جراحی رباتیک یک نوع جراحی لاپاروسکوپیک اسان شده است و از ربات ها برای انجام بهتر جراحی استفاده میشود و بین جراح و بیمار یک صفحه کامپیوتری قرار گرفته است.

با این روش علاوه بر افزایش اسانتر شدن کار پزشک ، برتریهایی در ۴ زمینه جراحی دارد.۱.جراحی بیماران چاق ۲.اعمال جراحی طولانی ۳.اعمال جراحی با بخیه فراوان ۴. اعمال جراحی در قسمتهایی که لرزش دست نباید باشد مانند خلف شکم وبرداشتن چسبندگی ها و لنفادنکتومی و…..

رباتیک لاپاروسکوپی در موارد برداشتن رحم و برداشتن فیبروم های لگن و توده ها و کیستهای تخمدان وترمیم فیستول های واژن درمان اندومتریوز و ترمیم لوله های رحمی.. بکار میرود.