زگیل های دستگاه تناسلی در حاملگی

زگیل های دستگاه تناسلی در حاملگیزگیل های دستگاه تناسلی در حاملگی

ویروس پاپیلومای انسانی یا HPVاز شایع ترین عفونت های منتقله از راه جنسی است ۰ حدود ۴۰ نوع تا کنون برای این منطقه گزارش شده است.اکثر زنان در سن باوری مبتلا میشوند اما بیشتر این عفونت ها گذرا و بدون علامت است.

انواع ۱۶ و۱۸ بطور شدید و نوع ۶ و ۱۱ بطور متوسط با خطر سرطانهای دستگاه تناسلی مربوط است.

زگیل های تناسلی پوستی را کوندیلوما اکومیناتوم می گویندو با بارداری افزایش می یابد.و حتی انقدر زیاد میشود که انجام برش اپی زیو تومی را مشکل میسازد.

معمولا در صورت وجود ضایعات در قسمت خارجی دستگاه تناسلی، مناطق. داخل واژن و دهانه رحم هم مبتلا است .

درمان در دوران بارداری به کاهش ضایعات نه ریشه کن کردن معطوف می باشد .و استفاده از محلول تری کلرو استیک هفته یکبار زیر نظر پزشک به کاهش ان کمک میکند و کرایو تراپی ولیزر وجراحی هم بکار میرود .مصر ف سایر دارو ها در حاملگی ممنوع است‌.

انتقال این ویروس در طی زایمان به نوزاد وابتلا به زگیل حنجره عود شونده در نوجوانی که تومور خوش خیم ونادر است منجر میشود .اما انتقال بیشتر در کسانی است که مدت زیادی کیسه اب در زمان زایمان پاره بوده است.و انتقال مستقیم با زایمان بسیار کم است لذا نیاز به سزارین نیست.

امروز دو نوع واکسن برای این ویروس است که بهتر است تمام مردان وزنان زیر ۲۶ سال بصورت سه نوبته بکار ببرند .در دوران شیردهی منع مصرف ندارد و اگر خانمی دفعات زدن واکسن با حاملگی تداخل یابد .باید تا بعد زایمان به تاخیر بیندازد.