سرطان رحم

آیا میدانستید بیش از ۵۰در صد سرطانهای دستگاه تناسلی زنان مربوط به جسم رحم است؟سزطان زحم

آیا میدانستید بسیاری از سرطانهای رحم قابل پیشگیری و یا با تشخیص زود هنگام قابل درمان است؟

آیا میدانستید سرطان رحم بعد از پستان وریه وکولون (روده بزرگ )چهرمین سرطان شایع زنان است و هشتمین عامل مرگ ناشی از کل سرطان هادر زنان است.سرطان رحم بعد از یایسگی شایع است وبا افزایش سن زیاد میشود.

عوامل موثر در شیوع سرطان رحم شامل افرادی که هرگز فرزند ی بدنیا نیاورده اند ودیر یایسه میشوند وچاق ومصرف زیاد استروژن بدون کنترل وقرص تاموکسیفن داشته اندو مبتلا به دیابت و فشارخون هستند وسابقه هیپر پلازی یا رشد بی رویه لایه داخلی رحمی یا اندومتردارند و یا مبتلا به بیماری پولیپ متعدد روده بزرگ هستند.

شایعترین علامت سرطان رحمی خونریزی واژینال است (۹۰درصد).احساس فشار و در د نیز دیده میشود و بسیار کم است که بدون علامت باشد و بدلایل دیگری مشخص شود.