سرطان پستان

سرطان پستان را بیشتر بشناسیم

#سرطان_پستان یک سوم از سرطانهای زنان را شامل میشود.و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان بعد از کانسر ریه است.

عوامل مستعد کننده شامل:

۱_ سن ، زیر سن ۲۵ شیوع ان یک درصد و بالای ۳۰ سال بطور پیشرونده افزایش می یابد و در حدود ۴۵_۵۰ سال سیر صعودی ان کند و سپس با سن افزایش می یابد.

۲_سابقه فامیلی، حدود۲۰ تا ۳۰ در صد کانسر پستان همراه با وجود ان در سایر افراد خانواده است.اگه خواهر ویا مادر یک فردقبل از یایسگی سرطان یک طرفه پستان داشته باشد در وی احتمال ۳۰ در صد شانس ایجاد سرطان است واگر در انان دوطرفه باشد در وی شانس ابتلا ۵۰ در صد است .این نشانه زمینه ارثی برای سرطان پستان است.

تقریبا ۵ تا ۱۰ درصد سرطانهای پستان

ارثی است وشایعترین اختلال ژنی از نوع BRCA1و BRCA2 می باشد. نوع ۱ ان همراه با افزایش کانسر تخمدان در زنان و پروستات در مردان است.

شیوع این ژن ها نامبرده حدود یک دهم درصد است البته در بعضی نژاد ها مانند یهود تا یک درصد هم است.

۴_ رژیم غذایی سالم میزان کانسر پستان کاهش و مصرف الکل افزایش میدهد.

۵_هورمونها،

تاثیر منفی هورمونهای زنانه بر روی کانسر پستان مبرز است و کسانی که سالهای بیشتری قاعده میباشند و از سن کمتر پریود شده اند ویااولین فرزندشان را در سن بالا اوردند احتما کانسر پستان در انان بیشتر است

زنان تحت درمان با هورمونها زنانه بعد از یایسگی قرار میگیرند و یا سابقه مصرف قرص های جلوگیری از حاملگی دارندریسک بیشتری دارند.

۶_ سابقه کانسر، فرد مبتلا به سرطان پستان یک طرفه شانس ابتلا تا ۵۰ درصد بطور میکروسکوپی و ۲۰ درصد بطور قابل رویت در پستان مقابل را دارد.و هر سال ۱ تا ۲ در صد افزوده میشود.

تشخیص سرطان پستان .

بیشتر سرطانهای پستان در قسمت یک چهارم خارجی و فوقانی ان رخ میدهدو اغلب توسط خود فرد معلوم میگردد.

تشخیص استاندارد ان با مامو گرافی است.و هدف این است که توده های پستان زیر یک سانتیمتر مشخص شود.

مطالعات نشان میدهد که تا ۴۵ درصد مرگ ومیر ناشی از سرطان پستان بین ۴۰ تا ۴۹ سال با انجام مامو گرافی سالیانه بالای ۴۰ سال و معاینه پستان هر سه سال توسط پزشک کاهش می یابد.