سقط چیست و سقط مکرر چه تعریفی دارد؟

سقط چیست و سقط مکرر چه تعریفی دارد؟

سقط به ختم حاملگی قبل از هفته ۲۰ حاملگی یا ه ماهگی گویندودر ای زمان جنین زیر ۵۰۰ گرم می باشد.

از دست دادن حاملگی بعد از این زمان دیگر سقط نام ندارد و تولد زود رس ویا تولد مرده می گویند.و علل ایجاد انها متفاوت می باشد .

شیوع سقط خودبخود در جامعه ۱۲ تا ۱۵ درصد است.اماهر چه تعداد سقط ها فرد بیشتر شود ریسک سقط بعدی افزایش می یابد بطوریکه اگر کسی ۶ سقط داشته باشدبالای ۵۰ در صد حاملگی بعدی منجر به سقط میشود.

سقط مکرر به معنی سقط ۳ بار پشت سر هم را گویند و نیاز به بررسی جدی دارد .اما د ر شرایط خاص مانند وقتی سقط با جنین قلبدار بوده ویا بررسی ژ نتیک روی جنین نرمال بوده ویا زن بالای۳۵ سال ویا سابقه نازایی دارد همان دو سقط پشت سرهم نیز را باید جدی گرفتوارزیابی کامل انجام گیرد.

در بیشتر سقط ها اختلالات ژنتیک در جنین از علل مهم است اما این نقش در سقط مکرر کم میشود و عوامل دیگر پر رنگتر میشوند.

مشکلات اناتومیک وشکل رحمی چه ارثی ویا اکتسابی و عوامل ایمونولوژیک واختلالات انعقادی و ترمبوتیک ارثی واختلالات غددی مربوط به تیرویید و دیابت و کمبود فاز ترشحی رحمی و عفونتها مانند مایکوپلاسمابرای سقط مکرر مطرح میشود با همه اینها ۵۰ در صد موارد دلیل واضح وجود ندارد.