سندرم پلی کیستیک(pco)

سندرم پلی کیستیک(pco)

pco

سندرم تخمدان پلی کیستیک،یک اختلال اندوکرینی چند عاملی است که علل ژنتیکی ومحیطی درایجاد این بیماری نقش دارد،در این بیماری بی نظمی عملکردی در رشد ونمو فولیکولی سبب عدم تخمک گذاری مزمن میشود.

تغییرات هورمونی؛

*بیماران عموما با افزایش سطح سرمیLH،سطح سرمیFSHدر محدوده پایین طبیعی وافزایش نسبتLH به FSHمراجعه میکنند

*مقاومت به انسولین وهیپر انسولینمی؛۳۵%زنان مبتلا به سندرم پلی کسیتیک،تحمل گلوکز مختل دارند وتا ۱۰%دیابت ملیتوس نوع۲ دارند.

چاقی خطر ابتلا به این بیماری را افزایش میدهد  و این خطر از طریق تشدید میزان مقاومت به انسولین وهیپر انسولینمی  ایجاد میگردد.

*هیپراندروژنیسم (  افزایش هورمونهای مردانه)یک مشخصه عمده این بیماری می باشد که عموما در اثر ازدیاد تولید اندروژن در تخمدان ها و تاحد کمتری در ادرنال منشا میگیرد.افزایشLH و تحریک انسولین مکانیسم تولید اندروژن در تخمدان می باشند.

تشخیص:

معیارهای تشخیصی عبارتند از ۱_هیپر اندروژنمی ۲_اختلال عملکرد قاعدگی۳_تخمدان مولتی کیستیک در سونوگرافی و رد سایر اختلالات هیپر اندروژن

ارزیابی شامل چک:

۱_هورمون های تیروییدی

۲_پرولاکتین سرم

۳_ازمون دو ساعته گلوکز خوراکی

۴_تستوسترون سرم

۵_۱۷هیدروکسی پروژسترون سرم صبحگاهی در فاز فولیکولار

۸_آزمون سرکوب شبانه دگزامتازون در افراد با نشانه های هیپرکورتیزولیسم

درمان

۱_کاهش وزن اولین وبهترین درمان در زنان چاق می باشد

۲_عدم تخمک گذاری مزمن با خطر ابتلا به سرطان اندومتر همراه است،به منظور جلوگیری از این خطر از قرص ضد بارداری استروژن_پروژسترون استفاده می شود زیرا چرخه قاعدگی رامنظم ورشد اندومتر را کاهش میدهد

۳_هیرسوتیسم یا پرمویی

در نوع خفیف می توان از طریق روش های زیبایی(تراشیدن کندن استفاده از موم )استفاده کرد،قرص های ضد بارداری استروژن پروژسترون درمان موثری برای هیرسوتیسم می باشد

انتی اندروژن هانیز در درمان موثر می باشند ولی عمدتا در ترکیب با ضد بارداری ها استفاده می شود مانند سیپروترون استات،اسپیرونولاکتون

۴_نازایی

کلومیفن اولین انتخاب درمانی برای القا تخمک گذاری در این بیماران می باشد و در موارد مقاومت به ان از ترکیب کلومیفن و مت فورمین استفاده می شود.