مسا پسا و تسا

از مسا پسا و تسا چه میدانید؟

tesa-pesa-mesa

مسا به معنی جراحی میکروسکوپی بر روی مجرای اپیدیدیم بیضه و برداشتن نطفه های مرد از ان منطقه وسپس استفاده برای انجام IVF و یا فریز کردن و مصرف در زمانهای دیگر.وبا برش کوچک بر روی بیضه بدست می اید و در صورتی که برش داده نشود و با سرنگ فقط کشیده و بقولی اسپیره شود به ان پسا گفته میشود .اما در روش پسا میزان اسپرم بدست امده کمتر از نوع مسا است.هردو این روش برای مردان که مجاری خروج اسپرم یا نطفه بطور مادرزادی بسته ویا انتخابی وازکتومی شده است بکار میرود.

در روش تسا در واقع نطفه ها یا اسپرم ها از بیضه با اسپیره شدن ویا جراحی بر روی جسم ان بدست میاید .ودر کسانی که فاقد اسپرم در مایع منی بدلایل غیر انسداد می باشند یا افرادی که با روش مسا و پسا نطفه بدست نیامده است بکار میرود.