نازایی

ناباروری چیست؟

نازایی

ناباروری ودقیق تر کم ناباروری به مواردی گفته میشود که در مدت یکسال بدون هیچ روش جلوگیری از حاملگی ، ابستنی اتفاق نیفتد .

اصطلاح عقیم بودن یا سترون بودن با نازایی فرق دارد چون در مورد اول احتمال باروری وجود ندارد

در طول یکسال اول ازدواج معمولا ۸۵ تا ۹۰ درصد حاملگی رخ میدهد و بیشتر هم همان ۶ ماه اول است.

چرا با وجود عدم تغییر در میزان نازایی اما تولد وباروری کاهش دارد؟

عوامل متعدد در این زمینه دخالت دارد که میتوان از:: ۱_علاقمندی زنان به اشتغال و تحصیلات عالیه

۲_ ازدواج دیر هنگام و طلاق های بیشتر

۳_ بهبود روشهای جلو گیری از حاملگی و خدمات تنظیم خانواده

۴_ فرزند دار شدن تاخیری

۵_ کوچک شدن ساختار خانواده
_چه عوامل در نازایی موثر است؟

باید گفته شود که اگر علت نازایی در زوج ها بررسی شود میزان شیوع عوامل با وقتی فقط در زنان بررسی مشود فرق دارد.

در زوج ها میزان عوامل لوله ی رحمی و مردانه هر کدام ۳۵ درصدو مربوط به تخمدان ۱۵ و علل نامشخص ۱۰ و سایر موارد نادر ۵ درصد است.

اما در مورد زنان به تنهایی شیوع عوامل تخمدانی و لوله ایی هرکدام ۴۰درصد وعلل نامشخص ۱۰ وسایر موارد ۱۰ درصد است.