نکات ایمنی و رعایت بهداشت فردی هنگام ورود به استخر

نکات ایمنی و رعایت بهداشت فردی هنگام ورود به استخر

استخر

۱- لازم است در بدو ورود ، هنگام تعویض کفش از دمپایی شخصی استفاده شود.

۲- وسایل شخصی خود را در تماس مستقیم با کف کمد ها و کنار وسایل دیگران نگذارید .

۳- با شکم پر و سیر وارد استخر نشوید.

۴- با ادامس و مواد غذاییوارد استخر نشوید .

۵- حتی الامکان از خوردن مواد غذایی دیگران خودداری کنید.

۶- مواد ارایشی را قبل از ورود به استخر بشویید .

۷- در زمان قاعدگی به هیچ وجه وارد استخر نشوید.

۸- از تراشیدن و از بین بردن موی بدن بهر طریق در همانروز خودداری کنید.

۹- حتی الامکان هیچ گونه خراش یا زخم بر روی بدن نباشد.

۱۰- با مثانه خالی وارد استخر بشوید.

۱۱- حتما قبل از ورود به استخر دوش بگیرید.

۱۲- حتما پاهای خود را در ماده ضد عفونی وارد نمایید.

۱۳- کلاه بپوشید تا از تغییر رنگ وخشکی موها جلوگیری شود و استخر الوده نشود.

۱۴- از نشستن بر روی لبه های استخر خودداری کنید.

۱۵- در صورت استفاده از سونا از زیر انداز شخصی برای نشستن استفاده نمایید.

۱۶- پس از خروج از محیط استخر از کرمهای ضد افتاب در روز استفاده نمایید .

۱۷- وسایل شخصی خود را در خانه مجدد شسته و بگذارید کاملا خشک شود و سپس در جای مناسب و خشک نگهداری کنید.

۱۸- ترجیحا به محض رسیدن به خانه دوش بگیرید.