چه زمانی واریکوسل در مردان لازم است ترمیم شود؟

چه زمانی واریکوسل در مردان لازم است ترمیم شود؟

واریکوسل

از انجایی که بیضه های مردان تحت تاثیرمنفی حرارت میباشند لذا در خلقت خارج از بدن قرار دارند و واریکوسل یا اتساع رگهای وریدی اطراف طناب بیضه ها منجر به انتقال گرما به انها شده و منجر به کاهش در تولید وحرکت و شکل نطفه ها میشوند

بطور کلی ۱۵ در صد مردان واریکوسل دارند که در افراد با نازایی تا ۴۰ در صد میرسد

فقط مردان با واریکوسل قابل لمس و تست اسپرمو گرام غیر طبیعی از عمل جراحی ان سود میبرند .