کدام آزمایشات ذخیره تخمدانی و میزان باروری را نشان میدهد؟

کدام ازمایشات ذخیره تخمدانی و میزان باروری را نشان میدهد؟

تخمدان

اثبات اینکه ذخیره تخمدان کاهش یافته است بسادگی نمی باشد اما انجام ازمایشات خاص میتواند میزان احتمال باروری با درمانهای مورد نظر را تا حدی معین میتواندبکند .

ازمایشات تعیین رزرو تخمدانی شامل ازمایشات بیوشیمی و اولتراسوند است.

تستهای بیوشیمی شامل ازمایشات پایه مانند اندازه گیری FSH.estradiol.inhibinB.AMH و تستهای تحریک مانند دادن قرص کلومیفن می باشد.و اولتراسوندنشانگر میزان فولیکولهای و حجم تخمدان است.

اندازه گیری ذخیره تخمدانی را برای افراد خاص انجام میشود مانند ، زنان بالای ۳۵ سال، افراد با نازایی بدون علت ،افراد با سابقه خانوادگی یایسگی زود رس،افراد با سابقه عمل جراحی تخمدان شیمی تراپی و رادیو تراپی، مصرف سیگارو پاسخ ناکافی به داروهای محرکه تخمدانی.