فروغ فرقانی

نازایی

نام :فروغ

نام خانوادگی:فرقانی

محل تولد:سیستان

وضعیت تاهل: متاهل

سابقه تحصیلات:

دکترای پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران 1362-1369

دکترای تخصصی زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی ایران 1369-1373

فلو شیپ نازایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 1389-1390

مرتبه علمی:

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی (استادیار) .

سوابق آموزشی و اجرایی :

عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان1373-1376

عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی عجمان- دبی (بیمارستان ایرانیان دبی 1377-1381

عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل از 1381 تا کنون

سابقه ریاست  نظام پزشکی زابل

عضو هییت مدیره نظام پزشکی زابل در حال حاضر

عضو هییت بدوی نظام پزشکی زابل در حال حاضر

مدیر گروه  اموزشی و درمانی زنان در بیمارستان ایرانیان دبی دانشگاه عجمان1389-1381

مدیر گروه  اموزشی و درمانی زنان در دانشگاه علوم پزشکی زابل 1381 تا کنون

رییس بخش زنان بیمارستان امیر المو منین(ع) زابل 1381-1389

معاون درمان بیمارستان امیر المو منین(ع) زابل در حال حاضر

عضو شورای پژ وهش دانشگاه علوم پزشکی زابل در حال حاضر

عضو کمیته مرگ ومیر مادران و نوزادان دانشگاه علوم پزشکی زابل و بیمارستان امیر المو منین(ع) زابل در حال حاضر عضو کمیته ترویج شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی زابل در حال حاضر

 

عضو کمیته غذا و دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکی زابل در حال حاضر

عضو کمیته ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی زابل در حال حاضر

عضو کمیته احیا نوزاد دانشگاه علوم پزشکی زابل در حال حاضر

عضو کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل در حال حاضر

پزشک معتمد تشخیص لزوم اعزام  بیماران به خارج کشور دانشگاه علوم پزشکی زابل در حال حاضر

سابقه آموزشی (تدریس)ودریافت لوح

اموزش نظری و بالینی رزیدنت و دانشجویان پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی زابل

اموزش نظری و بالینی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل

اموزش نظری و بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زابل

اموزش نظری و بالینی دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زابل

دریافت لوح پزشک نمونه کشوری1391

دریافت لوح پزشک نمونه از دانشگاه علوم پزشکی زابل به دفعات

دریافت لوح استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی زابل

تقدیر نامه متعدد در نجات بیماران پر خطر وهمکاری با سایر پزشکان در موارد تهدید به مرگ مادران وکاهش شاخص مرگ و میرزنان باردار در زابل

تحقیقات و ارائه مقالات در کنگره های داخل و خارج

1-بررسی علل خونریزی های دستگاه فوقانی گوارش .(پایان نامه دکترای عمومی 1369) .

2-بررسی پاتولوژیک کورتاژ تشخیصی بیماران با خونریزی غیر طبیعی (پایان نامه تخصصی 1373).

3-بررسی شیوع پلی هیدرامنیوس در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی زابل

4-بررسی شیوع ویروسHPV در بین مردان تک همسری و چند همسری((Iranian j public health, vol 40 No 3,2011 p 113-121)

5-بررسی تاثیر طب فشاری بر درد مرحله اول زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امیر المومنین(ع) در مرحله ارایه به مجلات

6-بررسی شیوع افسردگی پس از زایمان و دلایل ان (Iranian jornal of psychiatry vol 1 No 4 fall 2006 p140-147 )

7-بررسی عوامل مختلف در کفییت زندگی زنان در زابل  (Iranian jornal of psychiatry vol 3 No3)

8-ارزیابی پروژسترون سرم در روز تزریقآزhCG در بیماران نازا با PCO(international jornal of fertility ,sterility 2012 vol-5 issue 4p 235-240)

9-اثرپیشگویی سطح پروژسترون  در زمان تزریق hCG در موارد ]IVF در زنان با نازایی لوله ای و  pco .(]iranian jornal of reproductive medicinevol 10 No4)

10-اثر متفورمین  بر جلوگیری  دیابت ملیتوس در زنان باردار دارای ریسک فاکتور.( Journal of Family and Reproductive Health vol 4 No 4 2010)

11-شیوع اضطراب و ارتباط ان با میزان اعتماد به نفس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل 1387

12-ارایه پوستر یافته ها و اقدامات پاراکلینیکی در زنان مبتلا به سل و نازایی در نوزدهمین کنگره عفونی وگرمسیری ایران تهران 1389

13-استاد راهنما طرح تخقیقاتی بررسی اثر نگذاشتن سوند ادراری قبل از سزارین بر میزان احتباس ادراری 1380-1381

14-استاد راهنما طرح تخقیقاتی بررسی مقایسه دو داروی دیمترون و متوکلو پرامید در درمان استفراغ حاملگی در دست اجرا

15- ارایه پوستر شیوعHPV در زنان  با همسران منو گامی و پلی گامی در کنگره جهانی بارسلونا2012

16- ارایه پوستربیماریهای قلبی نوزادان و اعتیاد مادران به مواد مخدر در کنگره جهانی بارسلونا2012

17- ارایه پوستر مقایسه دو دارویhCG وrhCG   بر میزان موفقیت سیکل های IUI در کنگره جهانی دو قلو یی رویان1391

18-تاثیر ضخامت اندومتر بر میزان موفقیت سیکل های IUI ارایه به مجله نازایی رویان در دست بررسی است

19- مقایسه دو دارویhCG وrhCG   بر میزان موفقیت سیکل های IUI ارایه به مجله نازایی رویان در دست بررسی است

 گواهینامه

1-دریافت گواهینامه کارگاه اندوسکوپی ژنیکولوژی دکتر نزهت 1999-دبی

2- دریافت گواهینامه کارگاه لاپاروسکوپی هیسترکتومی از دانشگاه تهران 1389

3-دریافت گواهینامه کارگاه کولپوسکوپی از دانشگاه تهران 1390

4- دریافت گواهینامه کارگاه هیستروسکپی از دانشگاه ایران 1388

5-دریافت گواهینامه کارگاه روش تحقیق 1378 -دبی

6- دریافت گواهینامه کارگاه  مقاله نویسی از دانشگاه زابل 1390

7- دریافت گواهینامه کارگاه روش تحقیق از دانشگاه زابل1383

8-دریافت گواهینامه کارگاه اموزش ترویج شیر مادر تهران 1376

9- دریافت گواهینامه کارگاه اموزشی spss از دانشگاه زابل1383

10- دریافت گواهینامه کارگاه عملی تخریب دیواره رحم با استفاده از -nova sure1387

11- دریافت گواهینامه کارگاه روش های غیر دارویی کاهش درد زایمان تهران 2007-

12- دریافت گواهینا مه کارگاه lessen planning  دبی 2001

13- دریافت گواهینامه کارگاه بین المللی  نازایی وIUI هند 2001

14- دریافت گواهینا مه کارگاه مادر و فرزند دبی 1998

15- دریافت گواهینامه لاپاروسکوپی   و هیستروسکوپی  سو نو گرافی شکمی و واژینال از کلینیک الطایف  دبی به مدت 3 سال.

16- دریافت گواهینامهICDL 1-ICDL2

آموزش درکارگاه های علمی آموزشی

1-مدرس در برنامه مدون اموزش مداوم از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1382

2-مدرس کارگاه اورژانس های زنان و مامایی زابل 1387

3- مدرس کارگاه دستور العمل روش های پیشگیری زابل1385

4- مدرس کارگاه اموزش مداوم در سلامت مادر و نوزاد 1390

5- مدرس کارگاه دستور العمل روش های پیشگیری زابل1385

6- مدرس کارگاه بیماریهای عفونی در مامایی زابل 1388

7- مدرس کارگاه مراقبت های بیماریهای واگیر زابل 1388

8- سخنران در کنگره اندرولوژی ارو لاپاروسکپی تهران 1383

9- مدرس کارگاه شایعترین و تازه های بیماریها زنان1390

همکاری در اجرای طرح

  • غربال گری شنوایی نوزادان زابل 1388
  • توبکتومی سیار 1374-1376

 

شرکت در کنگره های داخل و خارج

1-هشتمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران 1388

2-انجمن علمی کولپوسکپی و پاتو لوژی سرویکس1390

3-اموزش مداوم عوارض نا خواسته داروها زابل 1381

4-عوامل کاستن میزان نازایی دبی 1999

5-ارزیابی درونی  زابل 1387

6-دهمین کنگره جهانی رویان تهران2009

7- کنگره جهانی مامایی نازایی دبی 2001

8- انجمن علمی کولپوسکپی و پاتو لوژی سرویکس تهران 2010

9-اولین کنگره اموزش مدون پزشکان متخصص تهران1390

10- انجمن علمی کولپوسکپی و پاتو لوژی سرویکس تهران1389

11- نهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران تهران1390

12- کنگره بین المللی بیهوشی تهران 1381

13-همایش سراسری پریناتالوژی تهران 1385

14-هفتمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران تهران1386

15- کنگره بین المللی بیهوشی تهران1381

16-همایش مشاورین روسای دانشگاهها در امور زنان تهران1377

 

17- نوزدهمین کنگره عفونی وگرمسیری ایران1389

18-پاپ اسمیر  به روش سیتولوژی مایع وتست های مولکولار HPV تهران1389

19-اولین کنگره اندرولوژی ارو لاپاروسکپی تهران 1383

20-اموزش مدون در زاهدان1381

21-کنفرانس های ادواری در بیمارستان ایرانیان دبی 1377

22-ترویج شیر مادر زابل 1382

23-دومین کنگره جهانی تولید مثلISRM) )تهران 2011

24-کنفرانس بازاموزی واکسن HPVو تست های PCR- HCتهران 1389

25- کنفرانس قانون هدف مند کردن یارانه ها واثر بر نظام سلامت1389

26- کنفرانس پزشک خانواده و نظام ارجاع 1389

27-مادران وابسته به مواد مخدر و ملاحظات بالینی تهران1391

28- اموزش مداوم در سلامت مادر و نوزاد 1390

29- کنگره زنان و مامایی ایران دانشگاه تهران1389

30- اولین کنگره جهانی بارداری ایمن تهران 1388

31-تغذیه با شیر مادر تهران 1376

32-کارگاه ارزیابی بالینی زابل 1387

33- کارگاه اموزش بالینی زابل1386

34- کنگره جهانی زنان و مامایی بارسلونا 2012

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *