بچه خوره یا مول هیداتی فورم چیست؟

بچه خوره یا مول هیداتی فورم چیست؟img_20161014_094042

حاملگی مولار وقتی اتفاق می افتد که بافت جفت دچار تغییرات غیر طبیعی میشود و رشد بی رویه میکند و معمولا جنین وجود ندارد ولی درمواردی نیز همراه با جنین های معمولا ابنرمال می باشد

شیوع این حاملگی در نقاط مختلف دنیا متفاوت است در کشورهای اسیا شیوع بیشتر دارد و دو در هزار حاملگی است.شاید رژیم غذایی با کمبود ویتامین A و چربی های حیوانی نقش داشته باشد.سن بالای زنان با حاملگی از عوامل زمینه ساز دیگر است.

از علایم شایع خونریزی رحمی با حاملگی و بزرگی بیشتر رحم از سن حاملگی و پرکاری تیرویید و فشارخون حاملگی وتهوع و استفراغ شدید حاملگی و تست حاملگی با تیتراژ بالا می باشد .

در سونوگرافی بعمل امده معمولا جنین نیست و نسج جفت رشد بی رویه و ظاهری با کیست های ریز دارد و تخمدان ها بزرگ و کیست های متعدد دارد .

درمان تخلیه رحم با کوتاژ و در مواردی نیاز به برداشتن رحم دارد و مواردی نیاز به شیمی درمانی دارد .حداقل ۶ تا یک سال بهتر است فرد حامله نشود تا کامل پیگیری شود .ودر این مدت از قرص های جلو گیری بهتر است استفاده شود .لازم به ذکراست در این افراد عود بیماری در حاملگی های بعدی بیشتر است و بررسی با شروع حاملگی باید انجام بگیرد .

این افرااد مستعد به سرطان بدحیم جفتی می باشندبنابراین بررسی و پی گیری انها ضرورت د ارد.