تخمک گذاری

چگونه بدانیم تخمک گذاری انجام شده است و چه زمانی فرد آماده حامله شدن می باشد؟

تخمک گذاری

از انجاییکه بالای ۴۰ درصدعلل نازایی در زنان بدلیل مشکلات تخمک گذاری است ودر صورت اطمینان از باز بودن لوله های رحمی وسالم بودن ازمایش اسپرموگرام همسربا روشهای زیر میتوان تخمک گذاری را اثبات و با تعیین زمان نزدیکی شانس حاملگی و حتی نوع جنسیت مورد نظر جنین را تعیین کرد.

لازم به ذکر است که بدانید طول عمر تخمک بعد از ازاد شدن ۴۸ ساعت و برای اسپرم ها در دستگاه تناسلی زنان ۷۲ ساعت است.بنابراین نزدیکی در زمان تخمک گذاری از اهمیت بالایی برخودار است.

۱_ سابقه از سیکل قاعدگی بطوریکه کسانی که پریود منظم وقابل پیش بینی دارند و حجم و مدت قاعدگی مرتب است و علایم پیش از قاعدگی را تجربه میکنندمعمولا تخمک گذاری دارند .۲_BBT اندازه گیری درجه حرارت بدن قبل از بلند شدن از رختخواب ، بطور روزانه، از اول روز پرید تا شروع سیکل بعدی و افزایش چند دهم به ان بمدت دو هفته اخر پریود نشانه از تولید هورمون پروژسترون و تایید کننده تخمک گذاری معمولا است.

۳_اندازه گیری پروژسترون خون .در صورت بالا بودن ان بیش از ۳ نانو گرم در میلی لیتر در یک هفته قبل از شروع پریود نشانه ای از وقوع تخمک گذاری است.

۴_کیت های LH بااستفاده از این کیت های ادراری در طی چند روز به هنگام صبح در حوالی تخمک گذاری و تغییر رنگ که نشانه تولید هورمون زیاد LH است و بدنبال ان ۱۴ تا ۲۶ ساعت ودر نهایت تا ۴۸ ساعت بعد تخمک گذاری اتفاق میافتد .

۵_ بیوپسی از رحم برای اثبات تخمک گذاری در یک هفته قبل از احتمال پرید و بررسی بافتی رحم و اینکه در چه زمان از سیکل قاعدگی است کمک کننده است. بخصوص برای افراد با کوتاهی مرحله لوتیال سیکل ( دو هفته اخر ) و سابقه از سقط مکرر مفید است.

۶_ سونوگرافی واژینال بطور سریال و دیدن فولیکول و سپس ازاد شدن ان نشانه هایی از وقوع تخمک گذاری است.

#نازایی #تخمک #سیکل #قاعدگی #سونوگرافی #سریال #واژینال #رحم #هورمون #حامله #حاملگی #فولیکول