حاملگی در حاملگی چیست؟

حاملگی در حاملگی چیست؟

این مطلب به این معنی است که فرد دریک سیکل حامله شده است ودر یک سیکل بعدی نزدیک ان مجدد تخمک گذازی کرده است و بارور شده است و از روی سن متفاوت جنین ها کاملا مشخص میشود.

این اصطلاح که در زبان انگلیسی super fetation نام دارد در مادیان ها باثبات رسیده است ولی بطور واضح در انسان هنوز مشخص نیست .
#حاملگی #نازایی #بارداری #نوزاد #کودک #زنان