رحم دیواره دار یا سپتوم دار با چه مشکلاتی همراه است؟

رحم دیواره دار یا سپتوم دار با چه مشکلاتی همراه است؟

این انومالی رحمی وقتی است که دیواره طولی رحمی در دوران جنینی خورده نشود و در حفره رحم بطور کامل یا ناکامل باقی بماند.

وگاهی این اتفاق تا واژن هم ادامه دارد .

در افراد با سابقه نازایی و یا سقط مکرر و یا بطور اتفاقی ضمن اعمال جراحی سزارین ویاسونوگرافی یا MRI مشخص میشود.

از عوارض این نوع رحم، نازایی ، سقط مکرر، سقط،زایمان زود رس،قرار گیری غیر سر در رحم در زمان زایمان مانند با پا بودن جنین است.

برداشتن دیواره با روش هیستروسکوپی منجر به بهبودی حاملگی تا ۶۰درصد و داشتن فرزند تا ۴۵درصد است.

#زنان #بارداری #نازایی #نوزاد #رحم #واژن #رحم_دیواره_دار #سپتوم