نام :فروغ

نام خانوادگی:فرقانی

محل تولد:سیستان

وضعیت تاهل: متاهل

سابقه تحصیلات:

دکترای پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۶۲-۱۳۶۹

دکترای تخصصی زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۳۶۹-۱۳۷۳

فلو شیپ نازایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۸۹-۱۳۹۰

مرتبه علمی:

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی .

سوابق آموزشی و اجرایی :

عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان۱۳۷۳-۱۳۷۶

عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی عجمان- دبی (بیمارستان ایرانیان دبی ۱۳۷۷-۱۳۸۱

عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل از ۱۳۸۱ تا کنون

سابقه ریاست  نظام پزشکی زابل

عضو هییت مدیره نظام پزشکی زابل در حال حاضر

عضو هییت بدوی نظام پزشکی زابل در حال حاضر

مدیر گروه  اموزشی و درمانی زنان در بیمارستان ایرانیان دبی دانشگاه عجمان۱۳۸۹-۱۳۸۱

مدیر گروه  اموزشی و درمانی زنان در دانشگاه علوم پزشکی زابل ۱۳۸۱ تا کنون

رییس بخش زنان بیمارستان امیر المو منین(ع) زابل ۱۳۸۱-۱۳۸۹

معاون درمان بیمارستان امیر المو منین(ع) زابل در حال حاضر

عضو شورای پژ وهش دانشگاه علوم پزشکی زابل در حال حاضر

عضو کمیته مرگ ومیر مادران و نوزادان دانشگاه علوم پزشکی زابل و بیمارستان امیر المو منین(ع) زابل در حال حاضر عضو کمیته ترویج شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی زابل در حال حاضر

 

عضو کمیته غذا و دارو و درمان دانشگاه علوم پزشکی زابل در حال حاضر

عضو کمیته ترویج زایمان طبیعی دانشگاه علوم پزشکی زابل در حال حاضر

عضو کمیته احیا نوزاد دانشگاه علوم پزشکی زابل در حال حاضر

عضو کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل در حال حاضر

پزشک معتمد تشخیص لزوم اعزام  بیماران به خارج کشور دانشگاه علوم پزشکی زابل در حال حاضر

سابقه آموزشی (تدریس)ودریافت لوح

اموزش نظری و بالینی رزیدنت و دانشجویان پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی زابل

اموزش نظری و بالینی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل

اموزش نظری و بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زابل

اموزش نظری و بالینی دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زابل

دریافت لوح پزشک نمونه کشوری۱۳۹۱

دریافت لوح پزشک نمونه از دانشگاه علوم پزشکی زابل به دفعات

دریافت لوح استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی زابل

تقدیر نامه متعدد در نجات بیماران پر خطر وهمکاری با سایر پزشکان در موارد تهدید به مرگ مادران وکاهش شاخص مرگ و میرزنان باردار در زابل

تحقیقات و ارائه مقالات در کنگره های داخل و خارج

۱-بررسی علل خونریزی های دستگاه فوقانی گوارش .(پایان نامه دکترای عمومی ۱۳۶۹) .

۲-بررسی پاتولوژیک کورتاژ تشخیصی بیماران با خونریزی غیر طبیعی (پایان نامه تخصصی ۱۳۷۳).

۳-بررسی شیوع پلی هیدرامنیوس در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی زابل

۴-بررسی شیوع ویروسHPV در بین مردان تک همسری و چند همسری((Iranian j public health, vol 40 No 3,2011 p 113-121)

۵-بررسی تاثیر طب فشاری بر درد مرحله اول زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امیر المومنین(ع) در مرحله ارایه به مجلات

۶-بررسی شیوع افسردگی پس از زایمان و دلایل ان (Iranian jornal of psychiatry vol 1 No 4 fall 2006 p140-147 )

۷-بررسی عوامل مختلف در کفییت زندگی زنان در زابل  (Iranian jornal of psychiatry vol 3 No3)

۸-ارزیابی پروژسترون سرم در روز تزریقآزhCG در بیماران نازا با PCO(international jornal of fertility ,sterility 2012 vol-5 issue 4p 235-240)

۹-اثرپیشگویی سطح پروژسترون  در زمان تزریق hCG در موارد ]IVF در زنان با نازایی لوله ای و  pco .(]iranian jornal of reproductive medicinevol 10 No4)

۱۰-اثر متفورمین  بر جلوگیری  دیابت ملیتوس در زنان باردار دارای ریسک فاکتور.( Journal of Family and Reproductive Health vol 4 No 4 2010)

۱۱-شیوع اضطراب و ارتباط ان با میزان اعتماد به نفس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل ۱۳۸۷

۱۲-ارایه پوستر یافته ها و اقدامات پاراکلینیکی در زنان مبتلا به سل و نازایی در نوزدهمین کنگره عفونی وگرمسیری ایران تهران ۱۳۸۹

۱۳-استاد راهنما طرح تخقیقاتی بررسی اثر نگذاشتن سوند ادراری قبل از سزارین بر میزان احتباس ادراری ۱۳۸۰-۱۳۸۱

۱۴-استاد راهنما طرح تخقیقاتی بررسی مقایسه دو داروی دیمترون و متوکلو پرامید در درمان استفراغ حاملگی در دست اجرا

۱۵- ارایه پوستر شیوعHPV در زنان  با همسران منو گامی و پلی گامی در کنگره جهانی بارسلونا۲۰۱۲

۱۶- ارایه پوستربیماریهای قلبی نوزادان و اعتیاد مادران به مواد مخدر در کنگره جهانی بارسلونا۲۰۱۲

۱۷- ارایه پوستر مقایسه دو دارویhCG وrhCG   بر میزان موفقیت سیکل های IUI در کنگره جهانی دو قلو یی رویان۱۳۹۱

۱۸-تاثیر ضخامت اندومتر بر میزان موفقیت سیکل های IUI ارایه به مجله نازایی رویان در دست بررسی است

۱۹- مقایسه دو دارویhCG وrhCG   بر میزان موفقیت سیکل های IUI ارایه به مجله نازایی رویان در دست بررسی است

 گواهینامه

۱-دریافت گواهینامه کارگاه اندوسکوپی ژنیکولوژی دکتر نزهت ۱۹۹۹-دبی

۲- دریافت گواهینامه کارگاه لاپاروسکوپی هیسترکتومی از دانشگاه تهران ۱۳۸۹

۳-دریافت گواهینامه کارگاه کولپوسکوپی از دانشگاه تهران ۱۳۹۰

۴- دریافت گواهینامه کارگاه هیستروسکپی از دانشگاه ایران ۱۳۸۸

۵-دریافت گواهینامه کارگاه روش تحقیق ۱۳۷۸ -دبی

۶- دریافت گواهینامه کارگاه  مقاله نویسی از دانشگاه زابل ۱۳۹۰

۷- دریافت گواهینامه کارگاه روش تحقیق از دانشگاه زابل۱۳۸۳

۸-دریافت گواهینامه کارگاه اموزش ترویج شیر مادر تهران ۱۳۷۶

۹- دریافت گواهینامه کارگاه اموزشی spss از دانشگاه زابل۱۳۸۳

۱۰- دریافت گواهینامه کارگاه عملی تخریب دیواره رحم با استفاده از -nova sure1387

۱۱- دریافت گواهینامه کارگاه روش های غیر دارویی کاهش درد زایمان تهران ۲۰۰۷-

۱۲- دریافت گواهینا مه کارگاه lessen planning  دبی ۲۰۰۱

۱۳- دریافت گواهینامه کارگاه بین المللی  نازایی وIUI هند ۲۰۰۱

۱۴- دریافت گواهینا مه کارگاه مادر و فرزند دبی ۱۹۹۸

۱۵- دریافت گواهینامه لاپاروسکوپی   و هیستروسکوپی  سو نو گرافی شکمی و واژینال از کلینیک الطایف  دبی به مدت ۳ سال.

۱۶- دریافت گواهینامهICDL 1-ICDL2

آموزش درکارگاه های علمی آموزشی

۱-مدرس در برنامه مدون اموزش مداوم از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۱۳۸۲

۲-مدرس کارگاه اورژانس های زنان و مامایی زابل ۱۳۸۷

۳- مدرس کارگاه دستور العمل روش های پیشگیری زابل۱۳۸۵

۴- مدرس کارگاه اموزش مداوم در سلامت مادر و نوزاد ۱۳۹۰

۵- مدرس کارگاه دستور العمل روش های پیشگیری زابل۱۳۸۵

۶- مدرس کارگاه بیماریهای عفونی در مامایی زابل ۱۳۸۸

۷- مدرس کارگاه مراقبت های بیماریهای واگیر زابل ۱۳۸۸

۸- سخنران در کنگره اندرولوژی ارو لاپاروسکپی تهران ۱۳۸۳

۹- مدرس کارگاه شایعترین و تازه های بیماریها زنان۱۳۹۰

همکاری در اجرای طرح

  • غربال گری شنوایی نوزادان زابل ۱۳۸۸
  • توبکتومی سیار ۱۳۷۴-۱۳۷۶

 

شرکت در کنگره های داخل و خارج

۱-هشتمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران ۱۳۸۸

۲-انجمن علمی کولپوسکپی و پاتو لوژی سرویکس۱۳۹۰

۳-اموزش مداوم عوارض نا خواسته داروها زابل ۱۳۸۱

۴-عوامل کاستن میزان نازایی دبی ۱۹۹۹

۵-ارزیابی درونی  زابل ۱۳۸۷

۶-دهمین کنگره جهانی رویان تهران۲۰۰۹

۷- کنگره جهانی مامایی نازایی دبی ۲۰۰۱

۸- انجمن علمی کولپوسکپی و پاتو لوژی سرویکس تهران ۲۰۱۰

۹-اولین کنگره اموزش مدون پزشکان متخصص تهران۱۳۹۰

۱۰- انجمن علمی کولپوسکپی و پاتو لوژی سرویکس تهران۱۳۸۹

۱۱- نهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران تهران۱۳۹۰

۱۲- کنگره بین المللی بیهوشی تهران ۱۳۸۱

۱۳-همایش سراسری پریناتالوژی تهران ۱۳۸۵

۱۴-هفتمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران تهران۱۳۸۶

۱۵- کنگره بین المللی بیهوشی تهران۱۳۸۱

۱۶-همایش مشاورین روسای دانشگاهها در امور زنان تهران۱۳۷۷

 

۱۷- نوزدهمین کنگره عفونی وگرمسیری ایران۱۳۸۹

۱۸-پاپ اسمیر  به روش سیتولوژی مایع وتست های مولکولار HPV تهران۱۳۸۹

۱۹-اولین کنگره اندرولوژی ارو لاپاروسکپی تهران ۱۳۸۳

۲۰-اموزش مدون در زاهدان۱۳۸۱

۲۱-کنفرانس های ادواری در بیمارستان ایرانیان دبی ۱۳۷۷

۲۲-ترویج شیر مادر زابل ۱۳۸۲

۲۳-دومین کنگره جهانی تولید مثلISRM) )تهران ۲۰۱۱

۲۴-کنفرانس بازاموزی واکسن HPVو تست های PCR- HCتهران ۱۳۸۹

۲۵- کنفرانس قانون هدف مند کردن یارانه ها واثر بر نظام سلامت۱۳۸۹

۲۶- کنفرانس پزشک خانواده و نظام ارجاع ۱۳۸۹

۲۷-مادران وابسته به مواد مخدر و ملاحظات بالینی تهران۱۳۹۱

۲۸- اموزش مداوم در سلامت مادر و نوزاد ۱۳۹۰

۲۹- کنگره زنان و مامایی ایران دانشگاه تهران۱۳۸۹

۳۰- اولین کنگره جهانی بارداری ایمن تهران ۱۳۸۸

۳۱-تغذیه با شیر مادر تهران ۱۳۷۶

۳۲-کارگاه ارزیابی بالینی زابل ۱۳۸۷

۳۳- کارگاه اموزش بالینی زابل۱۳۸۶

۳۴- کنگره جهانی زنان و مامایی بارسلونا ۲۰۱۲