نارسایی دهانه رحم چیست و چه عوارض حاملگی دارد؟

نارسایی دهانه رحم چیست و چه عوارض حاملگی دارد؟

کوتاه بودن و باز شدن دهانه رحم در سه ماهه دوم حاملگی منجر به سقط دیررس در این زمان از حاملگی میشود.و علایم بیرون زدگی کیسه آب و باز شدن دهانه رحم بدون درد و همراه با خونریزی کم از مشخصه آن است.

سابقه این نوع سقط بسیار کمک کننده در تشخیص های بعدی و سقط مکرر است .

از عوارض نادر این روش درد و خونریزی و پارگی کیسه آب و زایمان زود رس است .

دو روش استاندارد برای #سرکلاژ است بنام روش مک دونالد و شیرودکار است.

#سرکلاژ #رحم #دهانه_رحم #خونریزی #نازایی #زنان #بارداری #سقط #نارسایی