کدام ترشحات خارج شده از پستان نیاز به بررسی بیشتر دارد؟

کدام ترشحات خارج شده از پستان نیاز به بررسی بیشتر دارد؟

ترشح سینه

حدود ۴/۵درصد زنان با ترشحات ازپستان مراجعه می کنند که در ۴۸ درصد موارد بصورت خودبخود و در ۵۲ درصد موارد با فشار دادن خازج میشود.که معمولا مشکل مهم نیست اما در موارد خروج خودبخود یک عامل زمینه است ودر ۴ درصد موارد با همراهی سرطان های پستان است.

در موارد ترشحات پستان باید نکات زیر را در نظر داشت .

۱-آیا ترشحات خونی ،آبکی،شیری است.

۲-آیا با ترشحات توده پستان هم است.

۳-ترشحات یک طرفه یا دو طرفه است.

۴-آیا ترشحات از یک مجرا یا از چند مجرا خارج میشود.

۵-آیا ترشحات خودبخود یا با فشار دادن ویا دایمی است یا متناوب می باشد.

۶-آیا در دوران قبل یا بعد یایسگی است.

۷-آیا مصرف داروهای مانند فنو تیازین ویا قرص جلوگیری از حاملگی ویا هورمونها دارد.

ترشحات یک طرفه وخودبخود و از یک مجرای پستان معمولا با ضایعات پاپیلوما مجرا که تومور خوش خیم است و بندرت با کانسر مجاری پستان همراه است.

در زنان جوان ترشحات یک یا دوطرفه پستانها سبز رنگ یا قهوه ای قبل از قاعدگی از یک یا چند مجرا و خودبخود معمولا با تغییرات فیبرو کیستیک پستان همراه است و خوش خیم است.البته اگه همراه با توده باشد باید بررسی شود.

ترشحات شیری می تواند ناشی از کم کاری تیرویید و یا تومورهای غده هیپوفیز باشد و باید بررسی شود.

داروهای فنوتیازین و قرص های جلو گیری از حاملگی همراه با ترشحات شیری است با قطع دارو ازبین میرود .

ترشحات خونی مزمن و یک طرفه باید بررسی شود.