چه عواملی اثرات منفی بر روی عملکرد اسپرم ها دارند؟

چه عواملی اثرات منفی بر روی عملکرد اسپرم ها دارند؟

۱_سموم کشاورزی بشدت حرکات اسپرمها را کاهش میدهد.

سموم کشاورزی

۲_موادغذایی حاوی سویاتعداد اسپرم ها را کم میکند.

سویا

۳_الکل تنباکو سیگار حرکات و تعداد اسپرمها را کم میکند

الکل

۴_ماری جوانا حرکات اسپرم و نفوذ ان در تخمک کاهش میدهد.

ماری جوآنا
۵_کوکائین حرکات اسپرم را کاهش میدهد.

کوکائین

۶_ژل های لوبریکانت و روغن زیتون و بزاق حرکات اسپرم را کم میکند.

ژل لوبریکانت

۷_داروها مانند سولفاسالازین و متوترکسات و نیتروفورانتیین کلشسین و شیمی تراپی اسپرم را کم میکنند.

سولفاسالازین

۸_تزریق تستوسترون و انالوگ های گنادوترپین ها با مهار غده هیپوفیز تولید اسپرم را کم میکند.

تستوسترون

۹_قرص سایمتیدین و اسپیرنو لاکتون اثرات ضد هورمون مردانه دارد.

Cimetidine

۱۰_دارو های ضد افسردگی مانند فنوتیازین ها و الفا بلاکر ها داروی قلبی اثرات منفی در خروج اسپرم دارند.

ضد افسردگی

۱۱_داروهای بتا بلاکر ها قلبی و تیازید ها مدر اختلال در راست کرد ن وerection در زمان نزدیک ی ایجاد میکنند.